E-ISSN: 2687-5101

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Sketch: The Journal of City and Regional Planning dergisi, Mersin Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından yayınlanmaktadır.

Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet İsmail YAĞCI, Prof. Dr.
(Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekanı)
İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Editör
Yasemin SARIKAYA LEVENT, Dr. Öğr. Üyesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Konu Editörleri
(alfabetik sırada)
Burak BELGE, Doç. Dr.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Sinan BURAT, Dr. Öğr. Üyesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Ali Cenap YOLOGLU, Dr. Öğr. Üyesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Dil Editörü
Sinan BURAT, Dr. Öğr. Üyesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye

Dergi Sekreteryası
(alfabetik sırada)
Züleyha Sara BELGE, Öğr. Gör. Dr.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye
Seda SAKAR, Araş. Gör.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Türkiye

LookUs & Online Makale