E-ISSN: 2687-5101
Eskiz: Şehir ve Bölge Planlama Dergisi - S:JCRP: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2020
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

3.
Akıllı Kentlerin Gelişimi ve Kent Planlama İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Development of Smart Cities and Urban Planning Relationship
Dilan Gökalp, Pervin SENOL
doi: 10.5505/sjcrp.2021.43531  Sayfalar 1 - 20

4.
‘Kendileme’ Odağında Kentte Yürümenin Mekânsal Topolojisi: Van Örneğinde Alt Yürüme Bölgeleri
Spatial Topology of Walking through 'Appropriation': Sub-regions of Walking in the Case of Van
Yasemin İlkay
doi: 10.5505/sjcrp.2021.43153  Sayfalar 21 - 39

5.
Türkiye'deki Mega Projeler-Mekânsal Planlama Gerilimi
The Tension Between Mega Projects and Spatial Planning in Turkey
Elif Kızılay, Fikret Zorlu
doi: 10.5505/sjcrp.2021.92486  Sayfalar 40 - 58

6.
Kentsel Dönüşümü Mamak Örneği Üzerinden Anlamak- Kentsel dönüşüm için yeni bir bakış açısı
Understanding urban transformation through the case of Mamak-A new perspective to Urban Transformation
Fatma Süphan Somalı
doi: 10.5505/sjcrp.2021.83803  Sayfalar 59 - 76

7.
Türkiye’deki Şehirlerde Akıllı Kentleşme ile Gelen Dijital Bölünmenin Toplumsal Etkilerini İncelemeye Yönelik Mekânsal Bir Analiz
A Spatial Analysis to Examine the Social Impacts of the Digital Divide Coming with Smart Urbanization in Cities in Turkey
Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu
doi: 10.5505/sjcrp.2021.58066  Sayfalar 77 - 94

LookUs & Online Makale