E-ISSN: 2687-5101
En Çok İndirilen Makaleler - Eskiz: Şehir ve Bölge Planlama Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

MAKALE
1.
Osmanlı Toplumunun Sosyal Yapısının Kent Düzenindeki Temsili
The Representation of Ottoman Social Structure on the Urban Layout
Oya Hayriye Saf, Emre Ergul
doi: 10.5505/sjcrp.2019.77487   2019; 1 - 1 | Sayfalar 15 - 34

2.
Ülkesel/Milli Fiziki Plan Üzerinde Dördüncü Kez Konuşurken
Fourth Review on the National Physical Plans
İlhan Tekeli
doi: 10.5505/sjcrp.2019.65375   2019; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 14

3.
Türkiye'de Sağlık Sistemindeki Dönüşümün Mekansal Etkileri: Mersin Kenti Örneği
Spatial Impacts of Health System Transformation in Turkey: A Case Study in Mersin City
Sade Gültekin, Fikret Zorlu
doi: 10.5505/sjcrp.2019.21931   2019; 1 - 1 | Sayfalar 35 - 53

4.
Tarsus'ta Geleneksel Konuttan Cumhuriyet Dönemi Konutuna; İki Örnek Yapı Özelinde Konut Mimarisinin Dönüşümü
From Traditional Housing to the House of the Republican Period in Tarsus; Transformation of Housing Architecture through Two Examples
Meltem Uçar
doi: 10.5505/sjcrp.2019.69188   2019; 1 - 1 | Sayfalar 71 - 84

5.
Kentsel Yeşil Alanlara Erişimin Değerlendirilmesi: Beşiktaş ve Şişli İlçelerinin Karşılaştırılması
Evaluating Urban Green Space Accessibility: Comparing Besiktas And Sisli Districts
Semahat Ceren Say, Esin Çevik
doi: 10.5505/sjcrp.2019.98608   2019; 1 - 1 | Sayfalar 54 - 70

6.
Kapak
Cover

2019; 1 - 1 | Sayfalar I - III

7.
İçindekiler
Contents

2019; 1 - 1 | Sayfa 
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Kent Kimliğinin Değişim Sürecini Geleneksel Çarşılar Üzerinden Düşünmek: Antakya-Uzun Çarşı Örneği
Thinking The Change Process Of The Cıty Identity On Traditional Bazaars: Antakya-Uzun Çarşı As Case Study
Zehra Güngördü
doi: 10.5505/sjcrp.2020.40085   2020; 2 - 1 | Sayfalar 1 - 23

9.
Kentsel Dönüşümde İşbirlikli Planlama ve Yönetişim: Toplum Tabanlı Mahalle Yapılanması, Pınar Mahallesi, Sarıyer, İstanbul
Collaborative Planning and Governance in Urban Renewal: Community Based Neighborhood Development, Pınar Mahallesi, Sarıyer, İstanbul
Safiye Özge Subaşı, Büşra Metin
doi: 10.5505/sjcrp.2020.02486   2020; 2 - 1 | Sayfalar 24 - 39

10.
Konya Kent Merkezinde Taşıt Öncelikli Bir Uygulamanın İncelenmesi
A Review about the Problem of Vehicle Dependency in the Konya City Center
Mehmet Çağlar Meşhur, Sinan Levend
doi: 10.5505/sjcrp.2020.14633   2020; 2 - 1 | Sayfalar 56 - 71

11.
Kapak
Cover

2020; 2 - 1 | Sayfalar I - III

12.
Travel Behaviuor of Women to Markets in Rural Communities in Ayedaade Local Government Area of Osun State
Musilimu Adeyinka Adetunji
doi: 10.5505/sjcrp.2020.00719   2020; 2 - 1 | Sayfalar 40 - 55

13.
Türkiye’de sektörel kayma ve değişimin iller düzeyinde analizi; 2010-2016
Analysis of sectoral shift and change at the Turkey’s provincial level; 2010-2016
İbrahim Kavak, Bilge Armatli Köroğlu
doi: 10.5505/sjcrp.2020.25733   2020; 2 - 1 | Sayfalar 72 - 90

14.
İçindekiler
Contents

2020; 2 - 1 | Sayfa IV

15.
Akıllı Kentlerin Gelişimi ve Kent Planlama İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Development of Smart Cities and Urban Planning Relationship
Dilan Gökalp, Pervin SENOL
doi: 10.5505/sjcrp.2021.43531   2020; 2 - 2 | Sayfalar 1 - 20

16.
‘Kendileme’ Odağında Kentte Yürümenin Mekânsal Topolojisi: Van Örneğinde Alt Yürüme Bölgeleri
Spatial Topology of Walking through 'Appropriation': Sub-regions of Walking in the Case of Van
Yasemin İlkay
doi: 10.5505/sjcrp.2021.43153   2020; 2 - 2 | Sayfalar 21 - 39

17.
Kentsel Dönüşümü Mamak Örneği Üzerinden Anlamak- Kentsel dönüşüm için yeni bir bakış açısı
Understanding urban transformation through the case of Mamak-A new perspective to Urban Transformation
Fatma Süphan Somalı
doi: 10.5505/sjcrp.2021.83803   2020; 2 - 2 | Sayfalar 59 - 76

18.
Türkiye'deki Mega Projeler-Mekânsal Planlama Gerilimi
The Tension Between Mega Projects and Spatial Planning in Turkey
Elif Kızılay, Fikret Zorlu
doi: 10.5505/sjcrp.2021.92486   2020; 2 - 2 | Sayfalar 40 - 58

19.
Türkiye’deki Şehirlerde Akıllı Kentleşme ile Gelen Dijital Bölünmenin Toplumsal Etkilerini İncelemeye Yönelik Mekânsal Bir Analiz
A Spatial Analysis to Examine the Social Impacts of the Digital Divide Coming with Smart Urbanization in Cities in Turkey
Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu
doi: 10.5505/sjcrp.2021.58066   2020; 2 - 2 | Sayfalar 77 - 94

20.
İçindekiler
Contents

2020; 2 - 2 | Sayfa IV

21.
Kapak
Cover

2020; 2 - 2 | Sayfalar I - III

LookUs & Online Makale