Yayinci: Mersin Universitesi | e-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
En Çok İndirilen Makaleler - Eskiz: Şehir ve Bölge Planlama Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

MAKALE
1.
Osmanlı Toplumunun Sosyal Yapısının Kent Düzenindeki Temsili
The Representation of Ottoman Social Structure on the Urban Layout
Oya Hayriye Saf, Emre Ergul
doi: 10.5505/sjcrp.2019.77487   2019; 1 - 1 | Sayfalar 15 - 34

2.
Türkiye'de Sağlık Sistemindeki Dönüşümün Mekansal Etkileri: Mersin Kenti Örneği
Spatial Impacts of Health System Transformation in Turkey: A Case Study in Mersin City
Sade Gültekin, Fikret Zorlu
doi: 10.5505/sjcrp.2019.21931   2019; 1 - 1 | Sayfalar 35 - 53

3.
Ülkesel/Milli Fiziki Plan Üzerinde Dördüncü Kez Konuşurken
Fourth Review on the National Physical Plans
İlhan Tekeli
doi: 10.5505/sjcrp.2019.65375   2019; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 14

4.
Kentsel Yeşil Alanlara Erişimin Değerlendirilmesi: Beşiktaş ve Şişli İlçelerinin Karşılaştırılması
Evaluating Urban Green Space Accessibility: Comparing Besiktas And Sisli Districts
Semahat Ceren Say, Esin Çevik
doi: 10.5505/sjcrp.2019.98608   2019; 1 - 1 | Sayfalar 54 - 70

5.
İçindekiler
Contents

2019; 1 - 1 | Sayfa IV

6.
Kapak
Cover

2019; 1 - 1 | Sayfalar I - III

7.
Tarsus'ta Geleneksel Konuttan Cumhuriyet Dönemi Konutuna; İki Örnek Yapı Özelinde Konut Mimarisinin Dönüşümü
From Traditional Housing to the House of the Republican Period in Tarsus; Transformation of Housing Architecture through Two Examples
Meltem Uçar
doi: 10.5505/sjcrp.2019.69188   2019; 1 - 1 | Sayfalar 71 - 84

LookUs & Online Makale