E-ISSN: 2687-5101

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

"Sketch: Journal of City and Regional Planning" elektronik ortamda senede iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan ve açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.

Farklı ölçeklerdeki yapılı mekanın planlaması ve tasarımına ilişkin alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak şehir ve bölge planlama ve kentsel tasarım disiplinlerinde akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve aynı zamanda şehir ve bölge planlama ana alanının çeşitli dallarında yürütülen özgün çalışmaların yer aldığı ve tartışıldığı bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçlayan Dergi, şehir ve bölge planlama konusundaki tüm alanlara ve bu alanların katılımı ile oluşturulan disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli çalışmalara dayalı bilimsel yazılara açıktır.


Derginin Kapsamı

Yazarlar, orijinal ve herhangi bir dergide yayınlanmamış olan planlama ve tasarım alanının mekansal, toplumsal, ekonomik ve çevre ile ilişkili konularına ek olarak aşağıdaki konuları da içerecek şekilde displinlerarası makaleler sunabilirler.

  (alfabetik sırada)
 • Bölge Planlama ve Bölge Çalışmaları
 • İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri
 • Kent Ekolojisi
 • Kent Tarihi ve Kent Arkeolojisi
 • Kentin Gelişimi ve Yönetimi
 • Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
 • Kentsel Estetik ve Kentsel Peyzaj
 • Kentsel Koruma
 • Kentsel Miras ve Kimlik Çalışmaları
 • Kentsel Morfoloji, Kentin Yapısı ve Biçimi
 • Kentsel Tasarım Rehberi
 • Kentsel Teknik ve Sosyal Altyapı Planlaması ve Tasarımı
 • Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm
 • Kırsal Yerleşim ve Kırsal Planlama
 • Mülkiyet Hakları ve Kalkınma
 • Planlama Pratikleri ve Uygulamaları
 • Planlamanın Yasal ve Kurumsal Çerçevesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Yerleşim
 • Şehir ve Bölge Planlama ve Kentsel Tasarım Eğitimi

Dergide, ilgili tüm akademik alanlardan, şehir ve bölge planlama ve kentsel tasarım yazınının gelişmesine katkıda bulunacak yazarların yer alması teşvik edilmektedir.


Yayın Politikası

Açık Erişim

"Sketch: Journal of City and Regional Planning" açık erişimli bir dergi olup, derginin tüm içeriği kişiler ve kurumlar tarafından ücretsiz erişilebilir. Tüm kullanıcılar, yazarlardan ya da dergi yönetiminden izin almaksızın dergide yayınlanan yazıların tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, çıktı alabilir, arayabilir ve bağlantı verebilir. Dergi erişim politikasında BOAI açık erişim yaklaşımı benimsenmektedir.

Dergi içeriği ve dergide yayınlanan her makale Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanmaktadır. Buna göre yayınlanan eserlerin gayri ticari paylaşımı ve kullanımı atıf gösterilmek koşuluyla serbesttir.

Telif Hakkı ve Lisans

Dergiye yazı teslimi, çalışmanın daha önce basılmadığı, eş zamanlı olarak başka bir yerde yayınlanması için başvurulmadığı ve Dergide yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge PLanlama Bölüm Başkanlığına devretmektedir(ler). Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler). Telih hakkı devri için yazar(lar) yazı ile birlikte Telif Hakkı Devir Formunu da imzalayıp yüklemek zorundadır.

Dergi içeriği ve dergide yayınlanan her makale Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanmaktadır. Buna göre yayınlanan eserlerin gayri ticari paylaşımı ve kullanımı atıf gösterilmek koşuluyla serbesttir.

İntihal ve Etik İlke Kontrolü

Dergiye gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın kurulu tarafından etik kurallar açısından incelenir; intihal kontrol yazılımı iThenticate ile kontrol edilir ve ilgili rapor hakemlerin ve yazarın değerlendirmesi amacıyla Sisteme yüklenir. Yazı içeriklerinden yazar(lar) sorumludur. Daha önceden yayınlanmış materyaller; metin, tablolar, görseller vb. için yazar ve yayıncılardan izin almak yazarın sorumluluğundadır.

Yayın Ücreti

"Sketch: Journal of City and Regional Planning" açık erişimli bir dergi olup; yazı gönderimi, değerlendirme süreci ya da yayın için ücret alınmamaktadır. Hakem değerlendirmesi ya da DOI numarası için ücret talep edilmemektedir. Her türlü yazı gönderme, değerlendirme ve yayın işlemleri ücretsizdir.


LookUs & Online Makale