Yayinci: Mersin Universitesi | e-ISSN: 2687-5101

Dergi Hakkında

Dergi Hakkında

"Sketch: Journal of City and Regional Planning" elektronik ortamda senede iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan ve açık erişimli, uluslararası hakemli bir dergidir.

Farklı ölçeklerdeki yapılı mekânın planlaması ve tasarımına ilişkin alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak şehir ve bölge planlama ve kentsel tasarım disiplinlerinde akademik bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve aynı zamanda şehir ve bölge planlama ana alanının çeşitli dallarında yürütülen özgün çalışmaların yer aldığı ve tartışıldığı bilimsel bir ortam oluşturmayı amaçlayan Dergi, şehir ve bölge planlama konusundaki tüm alanlara ve bu alanların katılımı ile oluşturulan disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli çalışmalara dayalı bilimsel yazılara açıktır.

Derginin Kapsamı

Yazarlar, orijinal ve herhangi bir dergide yayınlanmamış olan planlama ve tasarım alanının mekânsal, toplumsal, ekonomik ve çevre ile ilişkili konularına ek olarak aşağıdaki konuları da içerecek şekilde displinlerarası makaleler sunabilirler.

  (alfabetik sırada)
 • Bölge Planlama ve Bölge Çalışmaları
 • İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri
 • Kent Ekolojisi
 • Kent Tarihi ve Kent Arkeolojisi
 • Kentin Gelişimi ve Yönetimi
 • Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
 • Kentsel Estetik ve Kentsel Peyzaj
 • Kentsel Koruma
 • Kentsel Miras ve Kimlik Çalışmaları
 • Kentsel Morfoloji, Kentin Yapısı ve Biçimi
 • Kentsel Tasarım Rehberi
 • Kentsel Teknik ve Sosyal Altyapı Planlaması ve Tasarımı
 • Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm
 • Kırsal Yerleşim ve Kırsal Planlama
 • Mülkiyet Hakları ve Kalkınma
 • Planlama Pratikleri ve Uygulamaları
 • Planlamanın Yasal ve Kurumsal Çerçevesi
 • Sürdürülebilir Kalkınma ve Sürdürülebilir Yerleşim
 • Şehir ve Bölge Planlama ve Kentsel Tasarım Eğitimi

Dergide, ilgili tüm akademik alanlardan, şehir ve bölge planlama ve kentsel tasarım yazınının gelişmesine katkıda bulunacak yazarların yer alması teşvik edilmektedir.

Hızlı Arama


LookUs & Online Makale