E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning Eskiz: Şehir ve Bölge Planlama Dergisi - S:JCRP: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 2022
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

3.
Kent Topoğrafyası Üzerine Çok Katmanlı Bir Değerlendirme: Galata - İstanbul Örneği
A Multi-layered Analysis of Urban Topography: Galata District, Istanbul
Yasemin Küblü
doi: 10.5505/sjcrp.2021.07379  Sayfalar 1 - 18

4.
Disiplinler arası bir yaklaşım olarak Mimari Antropolojinin Anlamı, Kapsamı ve Kuramsal Arka Planı
The Meaning, Scope and Theoretical Background of Architectural Anthropology as an Interdisciplinary Approach
Hasan Basri Kartal, Mehmet Emin Şalgamcıoğlu
doi: 10.5505/sjcrp.2021.08208  Sayfalar 19 - 27

5.
Güvenli Kentler Perspektifinden Denizli’de Göç Alan Mahallelerin Değerlendirmesi
Evaluation of Immigrant Neighborhoods in Denizli from the Perspective of Safe Cities
Büşra Öztürk, Dalya Hazar Kalonya
doi: 10.5505/sjcrp.2021.80299  Sayfalar 28 - 60

6.
Bölgesel Azgelişmişlik Bağlamında Doğu Anadolu Kentlerinde Akıllı Kent Stratejisinin Uygulanabilirliğine İlişkin Bir Değerlendirme: Bingöl, Kars, Bitlis ve Hakkari Örneği
An Evaluation of the Applicability of Smart City Strategy in Eastern Anatolian Cities in the Context of Regional Underdevelopment: The Case of Bingöl, Kars, Bitlis and Hakkari
Ahmet Yazar, Müge Manga, Suat Tuysuz
doi: 10.5505/sjcrp.2021.62207  Sayfalar 61 - 74

7.
Diyarbakır Suriçi’nde Yeniden Canlandırma Stratejilerinin Yaşayanlar Perspektifinden Değerlendirilmesi
Assessment of the Revitalization Strategies for Diyarbakır Suriçi from the Perspective of Dwellers
Şeyma Us, Neslihan Serdaroğlu Sağ
doi: 10.5505/sjcrp.2021.87587  Sayfalar 75 - 101

LookUs & Online Makale