Yayinci: Mersin Universitesi | e-ISSN: 2687-5101
ESKİZ: ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA DERGİSİ Eskiz: Şehir ve Bölge Planlama Dergisi - S:JCRP: 1 (1)
Cilt: 1  Sayı: 1 - 2019
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa IV

MAKALE
3.
Ülkesel/Milli Fiziki Plan Üzerinde Dördüncü Kez Konuşurken
Fourth Review on the National Physical Plans
İlhan Tekeli
doi: 10.5505/sjcrp.2019.65375  Sayfalar 1 - 14

4.
Osmanlı Toplumunun Sosyal Yapısının Kent Düzenindeki Temsili
The Representation of Ottoman Social Structure on the Urban Layout
Oya Hayriye Saf, Emre Ergul
doi: 10.5505/sjcrp.2019.77487  Sayfalar 15 - 34

5.
Türkiye'de Sağlık Sistemindeki Dönüşümün Mekansal Etkileri: Mersin Kenti Örneği
Spatial Impacts of Health System Transformation in Turkey: A Case Study in Mersin City
Sade Gültekin, Fikret Zorlu
doi: 10.5505/sjcrp.2019.21931  Sayfalar 35 - 53

6.
Kentsel Yeşil Alanlara Erişimin Değerlendirilmesi: Beşiktaş ve Şişli İlçelerinin Karşılaştırılması
Evaluating Urban Green Space Accessibility: Comparing Besiktas And Sisli Districts
Semahat Ceren Say, Esin Çevik
doi: 10.5505/sjcrp.2019.98608  Sayfalar 54 - 70

7.
Tarsus'ta Geleneksel Konuttan Cumhuriyet Dönemi Konutuna; İki Örnek Yapı Özelinde Konut Mimarisinin Dönüşümü
From Traditional Housing to the House of the Republican Period in Tarsus; Transformation of Housing Architecture through Two Examples
Meltem Uçar
doi: 10.5505/sjcrp.2019.69188  Sayfalar 71 - 84

Hızlı Arama


LookUs & Online Makale