E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
Evaluating Urban Green Space Accessibility: Comparing Besiktas And Sisli Districts [S:JCRP]
S:JCRP. 2019; 1(1): 54-70 | DOI: 10.5505/sjcrp.2019.98608

Evaluating Urban Green Space Accessibility: Comparing Besiktas And Sisli Districts

Semahat Ceren Say, Esin Çevik
Istanbul Technical University, Department of Urban and Regional Planning, Istanbul

Urban green areas are the physical features that provide important contributions to the city. The amount of green spaces and accessibility to green spaces are crucial for obtaining benefits from green spaces. The aim of this paper is to evaluate and compare the green space accessibility in the adjacent districts’ Beşiktaş and Şişli in Istanbul; both are located in the central business district (CBD) with different density characteristics. The paper starts with understanding the importance of green spaces and the standards that are used to determine the accessibility and sufficiency of green spaces. After that, sufficiency of green spaces according to Turkish legal standards was explored through calculating the area of green spaces per person at the neighborhood level in these two districts. Then, the accessibility of green space in Beşiktaş and Şişli was analyzed through mapping the service area of green spaces based on the walking distances that determined by the worldwide standards with network analysis. Geographical information system (GIS) is used to apply a network analysis of green space access. Finally, these two districts were compared and evaluated with each other due to the accessibility results and the green space sufficiency.

Keywords: green space, accessibility, network analysis, GIS, Istanbul

Kentsel Yeşil Alanlara Erişimin Değerlendirilmesi: Beşiktaş ve Şişli İlçelerinin Karşılaştırılması

Semahat Ceren Say, Esin Çevik
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlaması Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kentsel yeşil alanların şehirlere önemli katkıları vardır. Yeşil alan miktarı ve yeşil alanlara olan erişim bu alanlardan fayda sağlanması noktasında oldukça önemlidir. Yapılan bu çalışma İstanbul’un Merkezi İş Alanı (MİA) bölgesinde yer alan; fakat farklı nüfus yoğunluğuna sahip birbirine komşu iki ilçe olan Beşiktaş ve Şişli İlçelerindeki yeşil alan erişilebilirliğini değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak yeşil alanların öneminden ve yeşil alanların yeterliliği ve erişilebilirliğini belirlemek için kullanılan standartlardan bahsedilmiştir. Daha sonra, Türkiye standartlarına göre belirlenen yeşil alan yeterlilik düzeyi her iki ilçenin mahalleleri bazında kişi başına düşen yeşil alan miktarı ölçülerek incelenmiştir. Ardından, her iki ilçedeki yeşil alan erişilebilirliği, dünya standartları temel alınarak belirlenen yürüme mesafelerine göre, network (ağ) analizi yapılarak oluşturulan yeşil alan hizmet alanları üzerinden tespit edilmiştir. Çalışmada network analizini uygulama noktasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) yararlanılmıştır. Sonuç olarak yapılan bu çalışmada çıkan sonuçlara göre her iki ilçedeki yeşil alan yeterliliği ve erişilebilirliği karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: yeşil alanlar, erişilebilirlik, network (ağ) analizi, CBS, İstanbul

Semahat Ceren Say, Esin Çevik. Evaluating Urban Green Space Accessibility: Comparing Besiktas And Sisli Districts. S:JCRP. 2019; 1(1): 54-70

Corresponding Author: Semahat Ceren Say, Türkiye
LookUs & Online Makale