E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
Thinking The Change Process Of The Cıty Identity On Traditional Bazaars: Antakya-Uzun Çarşı As Case Study [S:JCRP]
S:JCRP. 2020; 2(1): 1-23 | DOI: 10.5505/sjcrp.2020.40085

Thinking The Change Process Of The Cıty Identity On Traditional Bazaars: Antakya-Uzun Çarşı As Case Study

Zehra Güngördü
Hatay Mustafa Kemal University

This study deals with the changes occurring in the elements of the city identity in the Antakya Uzun Çarşı region over time, and the effects of globalization and urban interventions (planning) on this change through functions. Study "How to Change the Identity of a City over Traditional Bazaars?" Based on the question was carried out. In the study where factors affecting the change of urban identity were determined as globalization and planning - urban interventions, the literature review, field study and face-to-face interviews were used to examine the functional change between 1930 and 2015. Data transferred to the Geographic Information System was used for spatial comparisons for function change. As a result of the study, it has been evaluated that the consumption culture and planning have changed along with globalization on the functional change in the traditional bazaar.

Keywords: City, Urban Identity, Traditional Bazaar, Antakya (Antioch), Uzun Çarşı (Traditional Bazaar)

Kent Kimliğinin Değişim Sürecini Geleneksel Çarşılar Üzerinden Düşünmek: Antakya-Uzun Çarşı Örneği

Zehra Güngördü
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Bu çalışma Antakya Uzun Çarşı bölgesinde kent kimliğini oluşturan ögelerde zaman içinde meydana gelen değişimler ile küreselleşme ve kentsel müdahalelerin (planlama) bu değişim üzerine olan etkisini işlevler üzerinden ele almaktadır. Çalışma “Bir Kentin Kimliğinin Değişimi Geleneksel Çarşılar Üzerinden Nasıl İncelenir?” sorusundan yola çıkarak gerçekleştirilmiştir. Kent kimliğinin değişimini etkileyen etmenlerin küreselleşme ve planlama – kentsel müdahaleler olarak belirlendiği çalışmada 1930 ve 2015 yılları arasındaki işlevsel değişimin irdelenmesi amacıyla yapılan yazın taramasından, saha çalışmasından ve yüz yüze görüşmelerden yararlanılmıştır. İşlev değişimine yönelik mekânsal karşılaştırmalar için Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılan veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda geleneksel çarşıdaki işlevsel değişim üzerinde küreselleşme ile birlikte değişen tüketim kültürü ve planlamanın etkileri olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kent Kimliği, Geleneksel Çarşı, Uzun Çarşı.

Zehra Güngördü. Thinking The Change Process Of The Cıty Identity On Traditional Bazaars: Antakya-Uzun Çarşı As Case Study. S:JCRP. 2020; 2(1): 1-23

Corresponding Author: Zehra Güngördü, Türkiye
LookUs & Online Makale